Ajankohtaista

Seuraava >
Suomen riistakeskus
tammi 30, 2014 09:13

Sudenhoitosuunnitelma päivitetään – Susialueiden ihmiset mukaan työhön

Kuva: Lassi Rautiainen

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2014 merkittävimpiä hankkeita on Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittäminen. Ministeriö on tulosohjannut työn Suomen riistakeskuksen tehtäväksi. Suomen riistakeskus aloittaa susikannan hoitosuunnitelman päivitystyön tekemällä kaksi kyselytutkimusta. Niissä kysytään susialueilla asuvilta kansalaisilta ja sidosryhmiltä, miten juuri heidän alueellaan olisi susien suhteen hyvä toimia. Tulevasta hoitosuunnitelmasta halutaan tehdä selkeä ja konkreettinen toimintamalli, johon paikalliset ihmiset ovat valmiita sitoutumaan ja joka samalla turvaisi elinvoimaisen susikannan.

Suomen riistakeskuksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) yhteistyönä tehtävistä kyselyistä ensimmäinen toteutetaan helmikuun aikana. Kysely osoitetaan henkilöille, jotka edustavat susireviireillä asuvien sidosryhmiä kuten kuntia, kyläyhdistyksiä, luonnonsuojelijoita, riistanhoitoyhdistyksiä ja metsästysseuroja. Maaliskuussa toteutettavalla kansalaiskyselyllä kysytään suhtautumista suteen ja selvitetään, mitä vastaajat olisivat halukkaita tekemään susikysymyksissä. Kyselyjen tulokset analysoidaan kesän aikana ja tulokset ovat käytettävissä alkusyksystä.

- Pyrimme pohjaamaan hoitosuunnitelmatyön siihen, millaisia susien vaikutukset reviirialueilla ovat ja miten asioita pitäisi paikallisten ihmisten mielestä hoitaa, sovittamalla yhteen eri tavoitteita. Tarkoituksena on luoda lajin ekologisen kestävyyden tueksi mahdollisimman konkreettinen työkalupakki, joka sisältää pelisääntöjä susikannan hoitoon. Esimerkiksi miten toimitaan, kun susipari asettuu alueelle kertoo sudenhoitosuunnitelman päivitystyön projektipäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta.

Keväällä susiasian ympärille kokoontuu asiantuntijaryhmiä, jotka selvittävät mm. lainsäädännöllisiä reunaehtoja sekä poronhoitoalueen erityiskysymyksiä. Lisäksi erillisillä sidosryhmätilaisuuksilla kuullaan valtakunnallisella tasolla eri riistahallinnon sidosryhmätahoja. Syksyllä hoitosuunnitelman valmistelu etenee eri puolilla Suomea pidettäviin työpajoihin, joihin kutsutaan henkilöitä kultakin reviirialueelta.

Sudenhoitosuunnitelman päivitystyön etenemisestä kerrotaan Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla osoitteessa riista.fi ja sosiaalisen median kanavien kautta voi myös osallistua laajempaan keskusteluun.

Lisätietoja:
Sami Niemi, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, Suomen riistakeskus
Mikael Luoma, projektipäällikkö, sudenhoitosuunnitelma, Suomen riistakeskus

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.