taajamasuurpedot ja SUURPETOKOLARIT

Vahinkoa aiheuttavasta, toistuvasti häiriökäyttäytyvästä tai taajama-alueelle eksyneestä suurpedosta tulee ilmoittaa hälytyskeskukseen (112). Suurpeto pyritään ensisijaisesti karkottamaan pois asutuksen läheisyydestä. Eläin joudutaan lopettamaan vain, mikäli se on pahasti loukkaantunut tai vaaraksi ihmisille.

Suurpetokonflikteja on noin sata vuodessa.

Erityisesti karhun tapauksessa konfliktipaikalle kerääntynyt ihmisjoukko heikentää mahdollisuuksia suurpedon turvalliseen karkottamiseen ja näin ollen ulkopuolisten läsnäolo vaarantaa eläimen hengen. Yleisön onkin syytä noudattaa poliisin antamia määräyksiä ja pysyä poissa alueelta.

Kun suurpeto on loukkaantunut tai se liikkuu asutuksen lähellä, jäljestäjät koirineen on saatava paikalle nopeasti. Siksi jokaisessa Suomen riistanhoitoyhdistyksessä on nimetty kolme SRVA-yhteyshenkilöä, jotka vastaanottavat poliisin virka-apupyynnöt. Kun virka-apupyyntö tulee, SRVA-yhteyshenkilö hälyttää paikalle metsästäjistä ja metsästyskoirista koostuvan partion.

Vapaaehtoisuuteen perustuva riistanhoitoyhdistysten SRVA eli suurriistavirka-apuverkosto antaa poliisille virka-apua suurpetokonfliktien hoitamisessa. Poliisi hoitaa aina tilanteen yleisjohtamisen, mutta tarvitsee kokeneiden ja koulutettujen metsästäjien erikoisosaamista suurpetojen jäljestämisessä ja karkottamisessa takaisin metsään tai – mikäli muu ei auta – lopettamisessa. Loukkaantuneen suurpedon, etenkin karhun, jäljestäminen on aina vaarallista. Siksi SRVA-tilanteiden hoitaminen vaatii kokeneen koiranohjaajan ja koiran. Koirat ovatkin tärkein työkalu suurpetotilanteiden hoitamisessa.

Suurpedon näkeminen ei vielä tarkoita, että kysymyksessä olisi aktiivista SRVA-toimintaa vaativa tilanne. Normaalisti suurpeto pyrkii väistämään ihmistä. Jos näkee suurpedon tai sen jälkiä, tulee havainnosta ilmoittaa paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle.

Poliisilla on mahdollisuus reagoida sellaisiin akuutteihin nopeasti yhä uhkaavammaksi kehittyviin, ihmisen hengelle tai terveydelle vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin, joissa ei ole aikaa selvittää metsästyslain tai -asetuksen soveltamisedellytyksiä. Vahinkoperusteiset poikkeuslupahakemukset suurpetojen pyyntiin tulee osoittaa Suomen riistakeskukselle. Lupa suurpedon tappamiseen voidaan myöntää, jos muuta tyydyttävää ratkaisua vahinkojen estämiseksi ei ole tai muu tyydyttävä ratkaisu ei ole vahinkoja estänyt. Kaikista karja- tai kotieläinvahingoista tulee korvauksia saadakseen ilmoittaa erikseen kotikunnan maaseutuviranomaiselle.

Ilmoita petokolarista

Jos joudut kolariin suurpedon kanssa, soita aina hätäkeskukseen (112). Älä poistu autosta, sillä loukkaantunut eläin voi käyttäytyä arvaamattomasti ja vaarallisesti. Liikenneonnettomuudet, joissa on osallisena suurpeto, vaativat poliisijohtoista SRVA-toimintaa.

Lue lisää SRVA-toiminnasta

Lue, miten toimia suurpetokolarin sattuessa.