Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Maa- ja metsätalousministeriö
huhti 16, 2015 17:54

Vuoden 2014 suurpetovahingot 7,6 miljoonaa euroa

Kuva: Savon Erämedia

Suurpedot aiheuttivat hieman yli 7,6 miljoonan euron vahingot vuonna 2014. Edellisvuodesta vahingot laskivat lähes miljoona euroa. Eduskunnan myöntämän 3,7 miljoonan euron lisämäärärahan turvin voidaan vahingot maksaa nyt yhdessä erässä täysimääräisenä. Vahinkokorvauksien maksaminen aloitetaan välittömästi.

Kaikista viime vuoden suurpetovahingoista 90 prosenttia oli porovahinkoja. Porotaloudelle koitui noin 7,1 miljoonan euron vahingot. Vuotta aiemmin porovahingot olivat lähes 8 miljoonaa euroa eli suurimmat koskaan maksetut vahingot. Vuonna 2013 vahingot nousivat erityisesti ahman aiheuttamien porovahinkojen johdosta, mutta vuonna 2014 ahman aiheuttamat vahingot putosivat yli 1,2 M€ (-23 %). Myös ilveksen porotaloudelle aiheuttamat vahingot vähenivät lähes 0,3 M€ (-23 %).

Nousua puolestaan tapahtui karhun ja suden aiheuttamien porovahinkojen osalta. Karhun porovahingot nousivat 0,2 M€ (+24 %) ja suden porovahingot nousivat 0,4 M€ (+80 %). Ahma aiheuttaa edelleen eniten porovahinkoja. Sen aiheuttamat vahingot olivat 57 prosenttia kaikista suurpetojen aiheuttamista porovahingoista.

Suurpetojen tappamina ilmoitettujen porojen määrissä prosentuaaliset muutokset ovat osin suurempia kuin korvaussummissa johtuen korvausjärjestelmän laskennallisista elementeistä (esim.poron lihan hinnan kehitys).

Viljelys-, kotieläin- ja mehiläisvahinkoja suurpedot aiheuttivat noin 470 000 euron edestä. Niistä 23 % oli suden aiheuttamia koiravahinkoja. Korvauksia haettiin yhteensä 36 suden tappamasta tai raatelemasta koirasta. Muita merkittäviä vahinkotyyppejä oli 161 kpl karhut aiheuttamia mehiläisvahinkoja, jotka olivat 32 % oli korvausmäärästä. Mehiläisvahingot lukumäärällisesti tuplaantuivat edellisvuoteen nähden. Karhun aiheuttamia viljelysvahinkoja ja lammasvahinkoja oli kumpiakin noin 20 % korvausmäärästä.

Liite: Vuoden 2014 suurpetovahingot

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 0295 16 2432, 040 733 6229

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.