Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
kesä 08, 2016 09:00

Sudenhoitosuunnitelman toteutus hyvässä vauhdissa

Tammikuussa 2015 hyväksytyn sudenhoitosuunnitelman toimenpiteistä jo puolet on toteutettu. Toimenpiteitä on toteutettu liittyen itse suteen, tiedonjakoon ja -hankintaan ja paikallisten mahdollisuuksiin olla edistämässä alueen susikannan hoitoa.

Sudenhoitosuunnitelman 59 konkreettisesta toimenpiteestä jo 30 on toteutettu. Yhtenä sudenhoitosuunnitelman toimenpiteenä on puuttua tehokkaasti susien pihavierailuihin. Pihavierailujen yhteydessä on toteutettu karkotuksia ja selvitetty syitä vierailuun. Tarkoituksena on löytää toimivampia ja yleisesti hyväksyttyjä tapoja susien pihavierailujen ehkäisemiseen.

Susikannan seurannan turvaamiseksi ja havainnoinnin kehittämiseksi Suomen riistakeskus on viime syksystä lähtien järjestänyt kaikille uusille suurpetoyhdyshenkilöille petohavainnointiin ja kirjaamiseen liittyvää koulutusta. Kotieläinvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Suomen riistakeskus on avustanut karjankasvattajia sähköaitamateriaalien hankinnassa ja toimituksessa. Lisäksi neutraalia susitietoa on jaettu kansalaisille laajasti, erityisesti uusilla susireviirialueilla järjestetyissä tilaisuuksissa.

Paikallisten ääni kuuluviin

Toimenpiteiden lisäksi hoitosuunnitelmassa esitellään yhdeksän hanketta, joiden avulla etsitään uudenlaisia ratkaisuja susikannan hoidon keskeisiin kipukysymyksiin. Hankkeista seitsemän on aktiivisesti käynnissä. Yksi hankkeista oli susien kannanhoidollinen metsästys, joka toteutettiin kaksivuotisena kokeiluna. Kokeilun tulokset ja päätös jatkosta tulevat syksyllä. Päätoimijana useissa toimenpiteissä ja hankkeissa on ollut Suomen riistakeskus.

Uusi sudenhoitosuunnitelma pyrkii tuomaan paikallisten äänen kuuluville. Paikallisten halu olla mukana kehittämässä suden kannanhoitoa ja vaikuttamassa siihen on ollut perustana susireviirikohtaisten yhteistyöryhmien perustamiseen. Yhteistyöryhmät pohtivat esimerkiksi vahinkojen ennaltaehkäisyyn, tiedonjaon edistämiseen tai yhteistyön tiivistämiseen ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä omilla susireviirialueillaan. Tarkoituksena on ideoida käytännön toimenpiteitä, ja myös toteuttaa ne käytännössä. Yhteistyöryhmiä on perustettu yhteensä 20 eri susireviirialueille. Suomen riistakeskus tukee ja avustaa työryhmien toimintaa.

Sudenhoitosuunnitelman ja siinä esiintyvien hankkeiden tarkoituksena on löytää toimivia ratkaisuja susikannan hoitoon ja parantaa ihmisen ja suden välistä yhteiseloa.

Lisätiedot
Samuli Karppinen, suunnittelija, Reviiriyhteistyön kehittäminen -hanke, Suomen riistakeskus
029 431 2124, samuli.karppinen@riista.fi

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.