Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
heinä 28, 2015 09:55

Poronhoitoalueen ilvespyynnin poikkeusluvat haettavissa

Kuva: Lassi Rautiainen

Ilveksen metsästys kannanhoidollisella perusteella poronhoitoalueella on mahdollista lokakuun alusta alkaen. Pyyntiä varten on haettava poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta. Ilveksen kannanhoidolliset poikkeuslupahakemukset toivotaan jätettävän Suomen riistakeskukselle perjantaihin 7.8.2015 mennessä.

Poikkeuslupien hakeminen ilveksen pyyntiin poronhoitoalueella suositellaan tehtäväksi sähköisesti osoitteessa luvat.riista.fi. Sähköisen lupahaun sijaan on myös mahdollista jättää hakemukset sähköpostitse tai kirjepostitse Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon.

Poikkeuslupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen voidaan myöntää vain vahvan ilveskannan alueelle. Poikkeuslupien kohdentamisessa otetaan huomioon erityisen merkittävät porovahingot.

Samoille alueille ei myönnetä päällekkäisiä poikkeuslupia. Suomen riistakeskus suosittaa, että ennen hakemuksen jättämistä olisi hyvä olla yhteydessä aluetoimistoon, josta selviää senhetkinen hakemustilanne.

Poikkeuslupapäätökset pyritään tekemään 21.8.2015 mennessä, jotta ne ovat lainvoimaisia ennen metsästyskauden alkua.

Yhteyshenkilöt

Marko Paasimaa, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus
029 431 2232, marko.paasimaa@riista.fi

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.