Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Metsähallitus
joulu 01, 2020 12:49

Poliisi tarkensi susiohjeitaan

Poliisi on ottanut käyttöön uudet ohjeet suurpetotilanteissa. Erityisesti 1.12.2020 julkaistut ohjeet koskevat kohtaamisia suden kanssa. Poliisi puuttuu tilanteeseen, kun susi aiheuttaa uhkaa, vaaraa tai vakavaa vaaraa.

Poliisihallitus tarkensi ohjeitaan, koska uudessa Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa määritellään tarkemmin huolta, uhkaa tai vaaraa aiheuttava susi.

Neljä eri toimintamallia

1. Huolta aiheuttava susi ei aiheuta poliisille toimenpiteitä: kun susi tai suden jäljet havaitaan alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta, kuitenkin piha-alueen ulkopuolella tai tiellä, suden voidaan katsoa aiheuttavan huolta. Tapaus kuuluu Suomen riistakeskukselle. Ilmoitukset huolta aiheuttavista susista tulee ohjata alueen petoyhdyshenkilöille.

2. Mahdollista uhkaa aiheuttavan suden poliisi arvioi tapauskohtaisesti. Susi voidaan määrätä karkoitettavaksi. Toimenpiteet toteuttaa suurriistavirka-apu eli SRVA.

3. Uhkaa tai vaaraa aiheuttava susi edellyttää poliisilta toimenpiteitä. Ensisijaisesti susi karkoitetaan.

4. Vakavaa vaaraa aiheuttava susi edellyttää poliisilta välittömiä toimia. Susi määrätään lopetettavaksi. Työn tekee joko poliisi tai SRVA-henkilö yhteistyössä poliisin kanssa. Susi aiheuttaa vakavaa vaaraa, kun se lähestyy ihmistä, jää kiertelemään tai seuraamaan tai käyttäytyy uhkaavasti. Samoin jos susi on jo aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa henkilövahingon tai on yrittänyt käydä ihmisen ulkoiluttaman, kytketyn kotieläimen kimppuun, se aiheuttaa vakavaa vaaraa.

Lue poliisin tiedote uusista ohjeista (poliisi.fi)

Tutustu poliisin ohjeisiin suurpetotilanteissa (PDF, 784 kt)

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.