Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
helmi 20, 2015 13:25

Maanantaina alkava sudenmetsästys saa myös valvojat liikkeelle

Kuva: Lassi Rautiainen

Susia on metsästetty viime vuosina vain niiden aiheuttamien vahinkojen perusteella. Maanantaina 23.2. alkaa kuitenkin susien kannanhoidollinen metsästys ensimmäistä kertaa kahdeksan vuoteen. Suomen riistakeskus on myöntänyt koko maahan 24 poikkeuslupaa. Metsähallitus julkaisi Erätoimittajapäivillä Yli-Iissä linjauksia suden metsästyksen valvonnasta.

• Metsähallitus valvoo sudenmetsästystä tehostetusti valtion alueilla yhdessä poliisin, rajavartiolaitoksen ja riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojien kanssa.
• Viranomaiset valvovat toisaalta sitä, että metsästys sujuu lain mukaisesti ja toisaalta sitä, ettei metsästystä laittomasti häiritä.

Moottorikelkan käytön linjaukset

Metsähallituksen erävalvonta ja poliisi muistuttavat, että metsästäjien on kiinnitettävä huomiota mm. moottorikelkkojen käyttöön.

Moottoriajoneuvolla voi esimerkiksi etsiä suden jälkiä, mutta metsästyslaki kieltää moottoriajoneuvon käytön metsästystarkoituksessa. Aseen kuljettamiseen moottoriajoneuvolla maastossa tarvitaan poliisin lupa ja maastoliikenteeseen aina maanomistajan lupa. Maastoliikennelaki säätelee moottorikelkan kuljettajan velvollisuuksia maastossa mm. tarpeettoman häiriön tuottamisesta ja kypärän käytöstä.

Erityisesti liikkuvissa metsästystilanteissa on huomioitava, että riistaa ei saa häiritä alueella, johon ei ole metsästysoikeutta.

Susi on tyypillisesti erittäin arka moottorikelkan äänelle, joten tästäkin syystä moottorikelkan käyttöä on syytä tarkoin harkita.

Myös metsästyksen häirintä on rangaistavaa

Kannanhoidollinen metsästys saattaa aiheuttaa paikoin mielenilmauksia. Metsähallituksen erävalvonta muistuttaa, että myös metsästyksen tahallinen häirintä on rangaistavaa.

Metsästyksen häirintää on esimerkiksi maastossa liikkuminen häirintätarkoituksessa alueella, jossa suden metsästys on käynnissä. Myös äänekäs toiminta metsästysalueella, lippusiimaan kajoaminen tai liikkumisen estäminen voivat tilanteen mukaan olla metsästyksen häirintää. Samanaikaisesti luonnossa voi olla erilaisia luvallisia liikkujia ja toimintoja.

Metsähallitus kehottaa metsästyksenjohtajia huolehtimaan, että pyynti kohdistuisi kannanhoitosuunnitelman mukaisesti ensisijaisesti haittaa aiheuttaviin nuoriin yksilöihin. Jos lauman johtaja- eli alfayksilö ammutaan, lauma voi hajaantua, mikä voi puolestaan johtaa paikallisiin ongelmiin ja konflikteihin.

Suden kannanhoidollisessa metsästyksessä on luotettu metsästäjille suuri oikeus hallita suojeltujen suurpetojen aiheuttamia haittoja, joten toivotaan metsästäjien olevan tämän luottamuksen arvoisia.

Lisätietoja:
Erätarkastaja Markus Aho, Metsähallitus, 040 158 8820
Erätarkastaja Seppo Toikkanen, Metsähallitus, 040 178 9632

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.