Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
huhtik. 29, 2014 10:27

Luonnossa työskenteleville ohjeet suurpetojen kohtaamiseen

Kuva: Savon Erämedia

Luonnossa työskentelevä voi työssään kohdata jonkun Suomen suurpedoista: karhun, suden, ilveksen tai ahman. Luonnossa työtään tekeville ja heidän työnantajilleen on laadittu opas suurpetojen aiheuttamien pelkojen hälventämiseksi sekä toimintaohjeeksi kohtaamisien varalle.

Suurpedot ovat levittäytyneet kaikkialle Suomeen ja ne herättävät ihmisissä pelkoa ja huolta oman terveyden tai omaisuuden puolesta. Yleistä pelko on petojen uusilla levittäytymisalueilla, joilla ei ole totuttu suurpetojen läheisyyteen tai petovahinkoihin.

Luonnossa työskentelevä voi kohdata suurpedoista todennäköisimmin karhun, mutta kohtaaminen on mahdollista myös suden, ilveksen ja ahman kanssa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Suomessa arvioidaan olevan noin 1600 karhua, noin 150 sutta, noin 2500 ilvestä ja noin 200 ahmaa.

Luonnossa – metsissä, pelloilla ja turvetuotannossa – työtään tekevien kokonaismäärää on vaikea arvioida, mutta pelkästään metsäalalla työskentelee arviolta 15 000 metsuria, koneenkuljettajaa, suunnittelijaa tai muuta toimihenkilöä. Myös metsänomistajat tekevät metsätöitä. Näin pelkästään metsätaloudessa metsässä töitä tekevien määrä nousee useisiin kymmeniin tuhansiin vuodessa.

- Toimintaohjeen tarve on syntynyt käytännön tilanteista ja ohje on vastaus luonnossa työtään tekevien ja heidän työnantajiensa toiveeseen. Yleensä eläimet eivät esimerkiksi pelkää koneen ääntä. Siksi koneella maastossa työskentelevä voi havaita suurpetoja muita liikkujia useammin. Näihin kohtaamisiin on kaivattu neuvoja, toteaa Koneyrittäjien liiton varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä toimittava joko niiden poistamiseksi tai vaikutusten vähentämiseksi. Ohje antaa tähän tehtävään yhden työkalun.

Ohjeen suunnittelussa ovat olleet mukana Koneyrittäjien liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry, Puu- ja erityisalojen liitto ry, Suomen riistakeskus sekä Yksityismetsätalouden Työnantajat ry. Toimintaohjeen tekoa on tukenut Metsämiesten Säätiö. Ohjeen kuvat: Yrjö Eronen.

Ohjeen voi ladata näiltä nettisivuilta:

www.koneyrittajat.fi
www.mtk.fi
www.meto-ry.fi
www.puuliitto.fi
www.riista.fi
www.yt-ry.fi

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.