Yhteiskunta ja suurpedot

Suurpedot herättävät ihmisissä voimakkaita reaktioita. Niitä pelätään ja vihataan samoin kuin suurpetoja halutaan suojella ja niitä pidetään erämaiden symbolina. Suurimmalle osalle ihmisistä suurpedot ovat todellisuudessa aika tuntemattomia.

Piirros: Niffe/Karhuja ja karhunkaatajia 2000, toim. Martti Peltonen

Suhtautuminen suurpetoihin

Suomalaisten näkemykset suurpetokantojen hoidosta ja suojelusta ovat joskus ristiriitaiset. Suden, karhun ja ilveksen hoitosuunnitelmia varten on tehty tutkimukset, joissa selvitettiin, miten suurpetokantoja pitäisi suomalaisten mielestä hoitaa. Tiedot kerättiin kirjallisten kyselyjen, haastattelujen sekä avoimien kuulemistilaisuuksien avulla. Tulokseksi saatiin niin myönteisiä kuin kielteisiäkin kannanottoja. Lue lisää


Luontokuvaus

Luonnossa suurpetoja pääsee näkemään hyvin harvoin, sillä ne ovat arkoja eläimiä ja tarkkojen aistiensa ansiosta ne ehtivät väistää ihmistä. Petojen kuvaaminen ei onnistu ilman piilokojua ja ruokintaa. Nykyisin petojen kuvaus ja suurpetomatkailu kulkevat paljolti käsi kädessä. Monet luontokuvaajat tarjoavat matkailijoille mahdollisuuden päästä näkemään ja kuvaamaan suurpetoja. Lue lisää


Matkailu

Suurpedot ovat matkailun kannalta kiinnostavia vetovoimatekijöitä. Usein jo tieto siitä, että alueella on suurpetoja, luo jännitystä ja tunteen siitä, että luonto on aitoa ja alkuperäistä. Lue lisää


Poronhoito ja suurpedot

Suurin osa poronomistajista hyväksyy suurpedot poronhoitoalueella, mikäli petojen aiheuttamat vahingot korvataan ja petokantoja säädellään. Myönteisimmin petoihin suhtaudutaan pohjoisella poronhoitoalueella ja nuoremmissa ikäryhmissä. Lue lisää