SuojeluTASON ARVIOINTI

 Suurpetojen suojelutaso arvioidaan luontodirektiivin toimeenpanoraportin mukaisesti.

Suojelutason kokonaisarvioinnissa lähtökohta on erilainen kuin lajien uhanalaisuuden arvioinnissa. Arviointi tehdään luonnonmaantieteellisten alueiden perusteella, Suomessa boreaalisella alueella ja alpiinisella vyöhykkeellä. Suojelutason kokonaisarviossa tarkastellaan lajin luontaisen levinneisyysalueen vakautta ja laajentumista, populaation kokoa ja sen kehityssuuntaa, lajin vaatimien elinympäristöjen laadun säilymistä ja ennustetta lajin tulevaisuudesta.

Boreaalinen alue

Levinneisyys-alue

Populaatio

Elin-ympäristö

Ennuste lajin tulevaisuudesta

Suojelutason kokonaisarvio

Susi   FV U1- FV xx U1-
Ahma  FV U1+ FV FV U1+
Ilves   FV FV FV FV FV
Karhu  FV FV FV FV FV

Alpiininen vyöhyke

Levinneisyys-aluePopulaatioElin-ympäristöEnnuste lajin tulevaisuudestaSuojelutason kokonaisarvio
Susi FV U1 FV xx U1
Ahma  FV FV FV xx FV
Ilves FV FV FV xx FV
Karhu  FV FV FV FV FV

Lyhenteet

FV   Suotuisa
U1   Epäsuotuisa, riittämätön
U2   Epäsuotuisa, huono
plus   Tilanne paraneva
miinus   Tilanne heikkenevä
xx   Ei tiedossa, jätetty arvioimatta