Suurpetojen suojelu

Suomi on sitoutunut niin kansallisesti kuin kansainvälisin sopimuksin ylläpitämään suotuisan suojelutason petokannat. Elinvoimainen minimipopulaatio (MVP) on eläintieteilijöiden käsitys siitä, millä minimimäärällä jokin eläinkanta säilyy myös tulevaisuudessa eikä kuole sukupuuttoon. Jos eläinkanta on liian pieni, se häviää mitä luultavimmin useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, vaikka päällisin puolin kaikki näyttäisi olevan kunnossa.

Susi. Kuva: Petola

Nykytilanne

Ilveksiä ja karhuja Suomessa on jo sen verran paljon, että niiden uskotaan säilyvän myös lapsen lapsillemme. Ahmoja ja susia on sen sijaan niin vähän, että ne olisivat hävinneet ilman suojelua ja maahamme kohdistuvaa muuttoa. Suomeen vaeltaa joitakin kymmeniä ahmoja vuosittain. Suomen susikanta on vielä täysin Venäjältä vaeltavien susien varassa, vaikka sudet lisääntyvätkin maassamme.

Suojelumenetelmät

Suurpetojen suojelumenetelmiin kuuluvat tutkimus, valistus, asennekasvatus, vahinkojen korvaus ja ehkäisy sekä siirtoistutukset.