Susien määrä ja esiintyminen

Runsaimmat susikannat ovat itärajan lähellä, mutta susien määrä on lisääntynyt läntisessä Suomessa. Kierteleviä ja pesiviäkin susia voi esiintyä koko maassa. 

Susi. Kuva: Petola

Susilauman reviirin koko määräytyy ravinto- ja susitiheyden mukaan. Suomessa keskimääräinen vuotuinen reviirin koko on noin 700-900 neliökilometriä laskutavasta riippuen.

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Karttaesitykset susien levittäytymisestä sekä uusimmat arviot susien määrästä löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.