Karhujen määrä ja esiintyminen

Karhuja esiintyy koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Karhukanta on vahvin itäisessä Suomessa ja Lapissa, mutta karhuja tavataan säännöllisesti myös Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Karhu. Kuva: Savon Erämedia

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Karttaesitykset karhujen levittäytymisestä sekä uusimmat arviot karhujen määrästä löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.