Ilvesten määrä ja esiintyminen

Suomen ilveskanta on runsastunut rauhoituksen turvin ja ilvestä tavataan nykyään koko maassa. Ilveksen elinpiirin koko vaihtelee noin 100-1000 neliökilometrin välillä. Uroksilla on isommat elinpiirit ja niiden elinalueilla saattaa elää useampia naaraita.

Ilves talviturkissa. Kuva: Petola

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Karttaesitykset ilvesten levittäytymisestä sekä uusimmat arviot ilvesten määrästä löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.