Ahmojen määrä ja esiintyminen

Ahma esiintyy harvalukuisena Pohjois- ja Itä-Suomen erämaisissa osissa ja satunnaisesti myös maamme sisäosissa. Ahma karttaa asuttuja seutuja ja vaatii laajan elinalueen. Urosahmojen elinpiiri saattaa olla useita tuhansia neliökilometrejä ja yhden uroksen elinalueella saattaa elää useita naaraita. Naaraiden elinpiiri on satoja neliökilometrejä.

Ahma. Kuva: Kimmo Pöri

Petohavaintoverkoston tuottamien tietojen perusteella voidaan laatia kullekin lajille esiintymiskarttoja. Kartat kertovat petohavaintojen lukumäärän pinta-alayksikköä kohden. Ne ilmaisevat petokantojen alueellista tiheysvaihtelua eri vuosina, mutta sen sijaan petojen lukumääriä ne eivät suoraan kerro.

Karttaesitykset ahmojen levittäytymisestä sekä uusimmat arviot ahmojen määrästä löydät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.