puhutko petoa?

Suurpedot-sivusto on Suomen ykköstiedonlähde suurpetoasioissa verkossa. Tarjoamme objektiivista ja luotettavaa tietoa suurpedoista ja autamme elämään ja toimimaan yhdessä suurpetojen kanssa.

Sivustoa toimittavat Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö.

Suurpedon kohtaaminen

Suurpeto kannattaa aina pyrkiä kohtaamaan rauhallisesti. Pedolle ei kannatta huutaa tai kääntää selkäänsä.

Yhteiskunta ja suurpedot

Suurpedot herättävät ihmisissä voimakkaita reaktioita. Niitä pelätään ja vihataan samoin kuin suurpetoja halutaan suojella ja niitä pidetään erämaiden symbolina. Suurimmalle osalle ihmisistä suurpedot ovat todellisuudessa aika tuntemattomia.

Kannanhoito

Suurpetokantojen hoitosuunnitelmat

Suomalaisten näkemykset suurpetokantojen hoidosta ja suojelusta ovat joskus ristiriitaiset. Erilaiset näkemykset pyritään sovittamaan yhteen suurpedoille laadituilla valtakunnallisilla hoitosuunnitelmilla.

Ajankohtaista