Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Maa- ja metsätalousministeriö
touko 06, 2020 16:43

Susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmä valmistelemaan maakunnallisia susifoorumeita

Susikannan hoitosuunnitelman toimeenpanon ideointiin ja seurantaan saadaan alueellista näkemystä vuosittain järjestettävillä susifoorumeilla. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut laajapohjaisen Suomen susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmän. Sen tehtäviin kuuluu susifoorumien valmistelu osana hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen tukemista ja seurantaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut susikannan hoitosuunnitelman valmisteluun osallistuneet tahot ja valtakunnallisen sekä alueellisten riistaneuvostojen edustajia hoitosuunnitelman toimeenpanoa tukevaan seurantaryhmään. Seurantaryhmä valmistelee 1–2 kertaa vuodessa järjestettäviä susifoorumeita eri puolelle Suomea yhteistyössä alueellisten riistaneuvostojen kanssa.

Susifoorumien tarkoitus on tukea hoitosuunnitelman toimeenpanoa paikallisella tasolla ja saada alueellista näkökulmaa toimeenpanon kehittämiseen.

Foorumin konseptiin kuuluu saman sisältöinen verkkokeskustelu, joka avataan kaikille kiinnostuneille foorumitilaisuuksien jälkeen. Seurantaryhmä käsittelee foorumin ja verkkokeskustelun annin ja tekee johtopäätöksiä tai suosituksia niiden pohjalta.

Foorumeihin kutsutaan laajasti alueellisia sidosryhmiä sekä median edustajia. Ensimmäisen susifoorumin suunnittelu alkaa ennen kesää, ja se on tarkoitus järjestää loppuvuodesta.

- Susi lienee maamme kiistanalaisin laji, johon liittyvään keskusteluun ja ongelmanratkaisuun tarvitaan erilaisia keinoja. Susifoorumit ovat yksi hoitosuunnitelman toimenpiteistä osana vuoropuhelun ja yhteistyön kehittämistä hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien välillä niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti, toteaa seurantaryhmän puheenjohtaja, erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Susikannan hoitosuunnitelmassa on kuvattu useita eri toimenpiteitä vastuutahoineen. Niillä pyritään vastaamaan niin susireviireillä asuvien ihmisten tarpeisiin kuin susikannan elinvoimaisuuden turvaamiseen.

- Toimenpiteiden toteutuksessa tarvitaan eri tahojen panosta ja paikallistasolla tapahtuvaa työtä. Seurantaryhmän ja foorumien on tarkoitus tukea tätä, sanoo neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Susifoorumeita valmistelevassa seurantaryhmässä on edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen riistakeskuksesta, Poliisihallituksesta, Metsähallituksesta, MTK:sta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Luonto-Liitosta, Paliskuntain yhdistyksestä, Suomen Metsästäjäliitosta, Suomen Kennelliitosta ja valtakunnallisesta sekä alueellisista riistaneuvostoista. Seurantaryhmän toimikausi alkaa 11.5.2020 ja kestää 31.5.2023 saakka.

Seurantaryhmän tehtävänä on hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen seuranta, yhdessä kehittely, tukeminen ja alueellisten näkökulmien ja ratkaisujen kytkeminen siihen. Seurantaryhmässä voidaan käsitellä ajankohtaisia susiin liittyviä asioita tai käydä neuvoa-antavaa keskustelua susikannan hoitosuunnitelman kysymyksistä. Keskeinen osa työtä ovat susifoorumit.

Käynnissä on myös paraikaa susikannan hoitosuunnitelmaan kirjattu suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita selvittävä hanke. Hankkeen työryhmät ovat aloittaneet työskentelynsä, ja hanke kestää arviolta vuoden 2020 loppuun.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö / erätalousneuvos Vesa Ruusila, erätalousyksikkö, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295162051, vesa.ruusila@mmm.fi

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, erätalousyksikkö, Luonnonvaraosasto, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295162391, sami.niemi@mmm.fi

Linkit aiheeseen liittyen:

Seurantaryhmän asettamispäätös, PDF 230 kt (mmm.fi) 

Suomen susikannan hoitosuunnitelma (mmm.fi)

Tiedote 23.1.2020: Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät (mmm.fi)

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.