Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Maa- ja metsätalousministeriö
kesä 14, 2021 14:36

Raportti suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksistä valmistui

Susi suolla.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat työryhmät esittävät, että suden kannanhoidollisesta metsästyksestä tehdään viisivuotinen kokeilu, jos susikanta on suotuisalla suojelutasolla. Ministeriö arvioi mahdollisuudet sallia metsästys sen jälkeen, kun Luonnonvarakeskus on julkaissut suden suotuisan suojelutason viitearvojen väliraportin.

Työryhmäraportissa kuvataan keskeiset edellytykset suden kannanhoidollisen metsästyksen avaamiselle, työryhmien esitys perusteeksi metsästykselle sekä siihen liittyviksi toimenpiteiksi. Pohjana on erityisesti EU-tuomioistuimen suden kannanhoidollista metsästystä koskeva ennakkoratkaisu vuodelta 2019.

Työryhmäraportissa todetaan, että susien rajoitetun metsästyksen tavoitteena on säädellä susikannan kasvua ja pyrkiä siten vähentämään susikantaan liittyviä sosioekonomisia konflikteja sekä edistämään suden hyväksyttävyyttä niin, että susikannan suotuisa suojelutaso voidaan turvata.

– Metsästys on tärkeä osa suurpetojen kannanhoitoa ja tavoite on, että se saadaan käyttöön myös sudelle. Ryhmissä on tehty huolellista työtä ja raportti tarjoaa hyvän pohjan metsästyksen toteuttamiselle. Ministeriö on valmis etenemään ripeästi toimeenpanossa, jos metsästyksen sallimisen reunaehdot täyttyvät, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Kannanhoidollinen metsästys on yksi susikannan hoitosuunnitelman toimenpiteistä.

– Suden kannanhoito on tasapainoilua. Haluamme turvata elinvoimaisen susikannan ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin. Kannanhoidollisen metsästyksen suunnitelma on yksi työkalu osana susikannan kestävää hoitoa, sanoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Suotuisan suojelutason viitearvojen väliraportin julkistuksen jälkeen maa- ja metsätalousministeriö arvioi syksyllä, onko suden kannanhoidollista metsästystä mahdollista aloittaa Suomessa. Jos susikanta on suotuisalla suojelutasolla, metsästys avataan viisivuotisena kokeiluna. Yksityiskohtaisemmat perustelut metsästykselle kuvataan maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ja sen taustamuistiossa.

– Viisivuotinen kokeilu antaa mahdollisuuden reagoida susikannassa tapahtuviin muutoksiin. Kannanhoidon tavoitteiden mukainen pyyntimäärien säätely on toiminut hyvin myös karhun ja ilveksen kohdalla, toteaa hankkeen valmisteluryhmän puheenjohtaja ja erätalousneuvos Vesa Ruusila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Työryhmäraportissa mainitaan, että metsästyksenjohtajien, varajohtajien ja metsästäjien koulutus on erityisen tärkeää, jos kannanhoidollisen metsästyksen kokeilu toteutuu.

Työryhmäraportti laadittiin osana suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelyhanketta, jonka valmistelu- ja ohjausryhmän maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2020.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnitelma – työryhmäraportti (PDF) PDF 641kB.

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Linkit aiheeseen liittyviin tiedotteisiin:

Tiedote 18.11.2020: Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee

Tiedote 23.1.2020: Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi, erätalousyksikkö, maa- ja metsätalousministeriö, sami.niemi@mmm.fi, p. 0295 162 391
Erätalousneuvos Vesa Ruusila, erätalousyksikkö, maa- ja metsätalousministeriö, vesa.ruusila@mmm.fi, p. 0295 162 051
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, teppo.sakkinen@tem.fi

www.slu.se/skandulv

Suurpetotietoa Pohjoismaista

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.