Suurpedot / Lajit / Susi / Ravinto ja saalistaminen

Suden ravinto ja saalistaminen

Susi on lihansyöjä. Saaliseläinten saatavilla olo vaikuttaa sen ravinnon koostumukseen suuresti. Saalisvalikoimaan sisältyvät myyrät, sopulit, jänikset, linnut, peurat, poro ja hirvi. Susi saalistaa pääosin sorkkaeläimiä, havumetsävyöhykkeellä tavallisesti hirviä, mutta myös haaskat ja jopa pikkunisäkkäät kuuluvat sen ruokalistalle. Poronhoitoalueella tärkein saaliseläin on poro.
Susi saalistaa laumassa

Saalistaminen

Susi on koiraeläinten tavoin kehittynyt kestäväksi ja sitkeäksi takaa-ajajaksi, joka saalistaa laumassa itseään huomattavasti kookkaampia saaliseläimiä. Luontainen saalistusyksikkö on lauma, mutta yksinäinenkin susi pystyy kaatamaan hirven. Suureen saaliseläimeen jää syviä kulmahampaiden viiltoja kaulaan ja reisien takaosaan. Susi ei peitä haaskaansa kuten karhu ja palaa harvemmin haaskalleen.
Suden syömä ravinto vaihtelee erityisesti juuri alkukesällä. Saaliina voi olla hirven ohella myös pienempiä eläimiä, kuten jäniksiä, jyrsijöitä ja lintuja. Pennuille on saatava ruokaa päivittäin. Syksyä kohti, pentujen kasvaessa, saalistus helpottuu ja ravintona on taas enemmän suurriistaa, kuten hirven vasoja. Koko lauma osallistuu ravinnon hankintaan, ja pennut opettelevat metsästämään.

© Metsähallitus 2009