Vargbytet 25 vargar

ons 22 feb 2017 12:45:00

Man har fällt 23 vargar med stöd av Finlands viltcentral beviljade dispenser. Därtill har man med tillstånd av polisen avlivat två vargar. Bytet består av 16 honor och nio hanar. Av de 15 honor som Naturresurs-institutet hittills undersökt hade två fött föregående år.


Finlands viltcentral har fem dispensansökningar under behandling från olika håll runt om i Finland. Vid beslutsövervägandet för dispenserna är motiveringen framledes huvudsakligen baserad på skade- och säkerhetssynpunkter. Vid övervägandet tar man också i beaktande alfahonor som kan bli som byte. Den största tillåtna bytesmängden som fastställts av Jord- och skogsbruksministeriet är 53 vargar.


Enligt Naturresursinstitutets mellanuppskattning i december uppskattades att det finns 32–38 vargflockar i Finland.

Tilläggsuppgifter:
Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral
029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna:
se kontaktuppgifterna https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/