Vargbeståndets regionala tyngdpunkt försköts från östra till västra Finland

ons 13 jun 2018 17:25:00

Flera faktorer har bidragit till att antalet vargar ökat i västra Finland. De flesta vargpar som kommit till västra Finland har fått ungar våren 2017. Näringssituationen är också avsevärt bättre för vargarna i västra Finland än i östra Finland. De faktiska orsakerna till att vargbeståndet minskat i östra Finland är inte kända.

Flest vargflockar i väst

I det västra stamförvaltningsområdet fanns 16 vargflockar i mars 2018. Antalet vargar uppgick till totalt 108–122, medan antalet ett år tidigare var 70–80. Antalet vargar i regionen har ökat med cirka en tredjedel sedan föregående uppskattning. Störst är förändringen i Österbotten, där antalet vargar har fördubblats.

I det östra stamförvaltningsområdet fanns totalt nio revir, av vilka fem var belägna på båda sidor av riksgränsen. Antalet vargar i området uppgick till totalt 52–57, medan antalet ett år tidigare var 75–90.

Endast några enstaka vargar rörde sig i renskötselområdet.

Vargbeståndet i Finland omfattar totalt 165–190 vargar, det vill säga knappt tio procent fler än året innan. Hälften av vargarna i de flockar vars revir sträcker sig över östgränsen har tagits med i beräkningen, precis som i tidigare uppskattningar av beståndet. När alla vargar med revir som sträcker sig över gränsen räknas in i Finlands vargbestånd blir det totala antalet 180–205 vargar.

Vargbeståndet i mars representerar läget efter jaktsäsongen, när antalet vargar är som minst. På sommaren är antalet vargar avsevärt större än i mars, eftersom vargens valpar föds i april–maj. Kullstorleken för en vargtik som får valpar för första gången är i genomsnitt 3,7 valpar; de äldre tikarnas kullar är vanligen lite större.

Uppskattningen av beståndet ges utifrån situationen i mars, eftersom materialet som uppskattningen baseras på då är som mest omfattande. Bland annat bidrar snötäcket till att man får in många spårobservationer samt avförings- och urinprov för DNA-analys.

Mer information:

  • Forskningsprofessor Ilpo Kojola, tfn. 0295327411, ilpo.kojola@luke.fi
  • ProgramchefSirpa Thessler, tfn. 0295326582, sirpa.thessler@luke.fi