Tämj inte björnen med att mata den

fre 11 maj 2018 08:52:00

Då stugsäsongen startar är det skäl att komma ihåg en noggrann avfallshantering, såväl som runt omkring stugorna som i omgivningen av övriga byggnader, för matrester och lockande dofter drar till sig björnarna. Fälljägare bör se till att, fällor som lämnas ogillrade i naturen under sommaren är utan beten.

Björnen ska vara rädd för människan

Man kan stöta på björn i hela landet. Trots sin stora storlek är björnen en ljudlös och obemärkt skymningsvandrare, som tack vare sina utmärkta sinnen vanligtvis undviker människan. Tassavtrycken, stora högar med exkrement, rivna stammar samt söndrade getingbon är ofta de enda tecknen som påvisar närvaron av björn. Vanligtvis ser man björn från bilen eller då, djuret har ett avvikande oskyggt beteende.

Observationer av björn har blivit vardagligare, då viltkameror utrustade med rörelsesensorer har blivit mera vanliga. Björnen finner lätt de lockbeten som förts ut i skogen och under de senaste åren har det också gått hundratals björnar framför kamerorna runt om i Finland. Att anlägga en åtel är dispensbelagt och också reglerat beträffande betet.

- Björnen är ett läraktigt djur och snabbt kopplar den samman att det är lätt att finna föda med vittringen av människa, varvid dess naturliga skygghet för människan minskar. Under inga omständigheter ska man vänja björnen vid vittringen av människa eller tämja den, betonar Matti Kervinen vid Finlands viltcentral.

Meddela din björnobservation till rovdjurskontaktpersonen

Björnar som uppför sig likgiltigt gentemot människan måste man ibland fördriva från närheten av bosättning eller boskapsbyggnader för att bevara deras skygghet för människan. Polisen ansvarar för skötseln av hotfulla situationer mot den allmänna säkerheten. Till polisens hjälp vid fördrivningsuppdrag fungerar storviltsassistens-tjänstehjälporganisationen (SRVA) som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna. SRVA-organisationens utbildade jägare är vana vid att agera med björn. De har tillgång till hundar och lämpliga redskap för fördrivning.

Björnbeståndet uppskattas främst utgående från gjorda observationer av ungar. Därför är det viktigt, att alla observationer av ungar meddelas till rovdjurskontaktpersonen. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning lever det 1 710–1 840 björnar, äldre än ett år, i Finland.

Tilläggsinformation:

Naturresursinstitutets (Luke) stamuppskattning

Sök rovdjurskontaktpersonernas kontaktuppgifter