Stamförvaltningsmässig jakt på lodjur avslutades

tis 3 mar 2020 10:07:00

Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av totalt 242 lodjur. Användningsgraden för dispenserna var 88 procent. De exceptionella snöförhållandena försvårade lodjursjakten i Nyland och Egentliga Finland.

Lodjuret, som förekommer i hela landet, är vår rikligaste stam av stora rovdjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden uppskattningsvis 1 845–1 955 över ett år gamla lodjur. Antalet lodjurskullar har enligt Lukes uppskattning de senaste åren varit 330–370.

Naturresursinstitutet ger en ny bedömning av Finlands lodjursstam i vår. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade kullobservationer som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Alla observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.