Sök dispens via nätet för höstens björnjakt

mån 4 jun 2018 14:11:00

Man strävar efter att fatta dispensbesluten senast den 13 juli, så att de har vunnit laga kraft innan jaktsäsongen startar. Dispensansökningen gäller inte renskötselområdet, där björn jagas med stöd av regional kvot.


Ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förutom den sökandes uppgifter ska i ansökan anges motiveringarna till dispensen. Ansökningsområdet fastställs entydigt på kartan genom att rita eller genom att med ord beskriva till exempel att ansökningsområdet är en kommuns eller jaktvårdsförenings område.


I Jord- och skogsbruksministeriets utkast till förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2018–2019 föreslås att området utanför renskötselområdet i Finland skulle vara ett stamförvaltningsområde. Området har tidigare varit indelat i tre stamförvaltningsområden. Förändringen underlättar bildandet av dispensområden på sådana området som tidigare har varit olika stamförvaltningsområden.


Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden. För jakt på björn är det bra om dispensområdet är tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken är det skäl att ansökan görs av den person eller registrerade förening som gemensamt har valts till dispenssökande på området.