Rejäl ökning i antalet dispenser för björn

fre 10 jul 2020 12:10:00

Finlands viltcentral har beviljat 289 dispenser för stamvårdande jakt på björn söder om renskötselområdet. Jaktsäsongen för björn börjar den 20 augusti. Antalet dispenser är störst i Norra Karelen, där det på grund av den täta björnstammen beviljades 163 dispenser, d.v.s. 49 fler är i fjol. Björnbytet utanför renskötselområdet var i fjol 219 björnar.

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 75 björnar fällas på den östra delen av renskötselområdet och 20 på den västra. Kvoten är 10 djur fler än i fjol. Under förra jaktsäsongen var bytet på renskötselområdet totalt 86 björnar. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

I Södra Finland har dispenser beviljats för de viltcentralsområden där björnstammen är stark. Genom stamvårdande jakt strävar man efter att upprätthålla björnens skygghet mot människan och reglera stammens storlek.

I Norra Karelen är målet med höstens jakt att minska björnstammen och hålla de skador som björnen orsakar på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar nivå. I Sydöstra Finland och Södra Savolax strävar man efter att stävja eller sakta ned stammens ökning.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammen i Finland ökat jämfört med året innan. Förutom i Norra Karelen har en tillväxt skett även i Sydöstra Finland och i Norra Savolax. I våra skogar rör sig enligt uppskattningen cirka 2 000 över ett år gamla björnar och över 400 ungar. Förra jaktsäsongen var det totala bytet 305 björnar.