Lodjursbytet minskade med hälften jämfört med föregående år - bytet 180 individer

fre 8 mar 2019 12:15:00

Finlands viltcentral beviljade dispenser för jakt på totalt 205 lodjur ytterom renskötselområdet. Dessutom beviljades till renskötselområdet en dispens för att fälla ett lodjur, men dispensen användes inte. Ytterom renskötselområdet var användningsgraden av dispenserna 87 procent, vilket är en aning lägre än de föregående åren. Av dispenserna användes nästan alla i östra Finland, i västra Finland var användningsgraden ställvis betydligt lägre än det.


Lodjuret som förekommer i hela landet är vårt talrikaste stora rovdjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning uppskattades att det före den nu avslutade jaktperioden fanns 1 865–1 990 över ett år gamla lodjur i Finland.


På våren ger Naturresursinstitutet en ny uppskattning om Finlands lodjursstam. Som grund till stamuppskattningen är stora rovdjursobservationerna som rovdjurskontaktpersonerna har antecknat i Tassu-systemet, särskilt kullobservationerna. Alla stora rovdjursobservationer kan anmälas till stora rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns att söka på riista.fi-sidan under kontaktuppgifter.