Lodjursbytet minskade – bytet 399 individer

fre 10 mar 2017 14:58:00

Finlands viltcentral beviljade dispens i stamförvaltningssyfte för totalt 420 lodjur. Vinterns knappa snöförhållanden har inte varit de bästa möjliga för fångst av lodjur. Den höga användningsgraden för dispenserna (95 %) är ett tecken på en stark lodjursstam och lyckad inriktning av dispenserna till de tätaste lodjursområdena.

Lodjuret, som förekommer i hela landet, är den rikligaste stammen av stora rovdjur, och har ökat kraftigt de senaste tio åren. Naturresursinstitutet ger en ny bedömning av lodjursstammen i vår.

Stamuppskattningen grundar sig på observationerna av stora rovdjur som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. I synnerhet kullobservationer är viktiga för uppskattningen av stammen. Lodjursobservationer kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på Finlands viltcentrals webbplats under rubriken Sök kontaktuppgifter.

https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter/

Finlands viltcentral uppdaterar åren 2016–2017 den ikraftvarande förvaltningsplanen för lodjursstammen. Uppdateringsprojektet avslutas i mars 2017, varvid den nya stamförvaltningsplanen överlämnas till jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:

Regionernas jaktchefer, se kontaktuppgifter

https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/