Jakten på björn inleds

fre 19 aug 2016 13:00:00

Björn jagas i Finland huvudsakligen med hjälp av ställande hundar som sällskapsjakt. På så sätt fördelas också det upplevda välmåendet som uppstår vid hobbyutövandet på en större jägargrupp. Jakt på björn med hjälp hundar som sker som sällskapsjakt upprätthåller en rädsla för människan och ett beteende som undviker människoverksamhet hos björnstammen, vilket är ett centralt mål i förvaltningsplanen för björn och med jakten i stamvårdande syfte.

Förra året trädde en förändring i kraft, där man flyttade begränsningarna som berör jakt på björn till jaktlagen från jaktförordningen och i samband med det preciserades också bestämmelserna. Vid jakt på björn är det bland annat förbjudet att använda åtlar eller lockbeten som har samband med föda eller doft. Straffet som påföljer ett brytande mot förbudet är påtagligt strängt.

Förvaltningsplanen för björn uppdateras

Finlands viltcentral uppdaterar förvaltningsplanen för björn under det här året. Den nuvarande förvaltningsplanen som uppgjorders år 2007 har haft en positiv inverkan på björnstammens utveckling och björnarnas förekomstområden har utvidgats mot väster och söder. Medborgare och intressegrupper har förankrats i uppdateringsprocessens. Den nya förvaltningsplanens målsättning är att förbättra människans och björnens samexistens samt öka acceptansens för björn i en ekologisk, ekonomisk och social mening.

Tilläggsuppgifter
Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral
tel. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna