Jakt på lodjur inom renskötselområdet börjar

ons 28 sep 2016 11:55:00

Dispenserna har prioriterats till renskötselområdets södra delar och särskilt till Kajanaland, för att skadorna som lodjuren orsakar rennäringen är på området stora. Finlands viltcentral rekommenderar, att jakten i stamvårdande syfte inriktas i mån av möjlighet på de lodjursindivider som dödar renar.

Naturresursinstitutet har uppskattat, att före jaktperioden finns det på renskötselområdet 100 – 115 lodjur, som är över ett år gamla. På renskötselområdet har Jord- och skogsbruksministeriet inte begränsat antalet lodjur som fås som byte med stöd av dispens.

Under föregående jaktperiod jagades elva lodjur med stöd av dispenser i stamvårdande syfte på renskötselområdet.

Ytterom renskötselområdet börjar jakten på lodjur i stamvårdande syfte i början av december och pågår ända till slutet av februari. Finlands viltcentral besluter om dispenser ytterom renskötselområdet i slutet av oktober.