Höstens byte 335 björnar högsta antalet hittills

mån 5 nov 2018 12:00:00

Antalet dispenser i Finland ytterom renskötselområdet var 260 och bytet 248 björnar. Jakten i stamvårdande syfte inriktades särskilt till områden i östra Finland med en tät björnpopulation samt till områden med skogsren. Över hälften (137) av björnarna som fångades med stöd av dispenser i stamvårdande syfte fälldes i Norra Karelen.

Den regionala kvoten för renskötselområdet var totalt 95 björnar, varav 20 på det västra renskötsel-området och 75 på det östra renskötselområdet. På det västra renskötselområdet fälldes 11 björnar. Kvoten för det östra renskötselområdet överskreds med en, då det två sista björnarna fälldes inom en timme. Sammanlagt fälldes 87 björnar på renskötselområdet.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning har Finlands björnstam ökat jämfört med föregående år. Innan jakten uppskattades stammens storlek till omkring 1 800 över ett år gamla björnar. Finlands björnstam uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå.