Höstens byte 305 björnar

fre 8 nov 2019 13:57:00

Antalet dispenser i Finland ytterom renskötselområdet var 228 och bytet 219 björnar. Jakten i stamvårdande syfte inriktades särskilt till områden i östra Finland med en tät björnpopulation. Över hälften (114) av björnarna som fångades med stöd av dispenser i stamvårdande syfte fälldes i Norra Karelen.

Den regionala kvoten för renskötselområdet var totalt 85 björnar, varav 15 på det västra renskötsel-området och 70 på det östra renskötselområdet. På det västra renskötselområdet fälldes 16 björnar. Kvoten för det västra renskötselområdet överskreds med två fällningar, då de två sista fällningarna skedde inom en kvarttimme. Sammanlagt fälldes 86 björnar på renskötselområdet.

Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning hade Finlands björnstam minskat något (omkring 5 %) jämfört med föregående år. Före jakten uppskattades stammens storlek till omkring 1 700 över ett år gamla björnar. Finlands björnstam uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå.