Dispens för fångst av järv har beviljats till Lapplands renbeteslag

fre 25 jan 2019 15:05:00

Avsikten med den beviljade dispensen är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Erfarenheterna från tidigare år visar att det uppkommer skador under vinter- och vårmånaderna i och med att snöförhållandena är gynnsamma för järven. Den selektiva och begränsade fångsten som möjliggjorts verkställer förvaltningsplanen för järvbeståndet.


I jord- och skogsbruksministeriets förordning har man fastställt att den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2018–2019 är åtta järvar. I enlighet med förordningen kan dispenser beviljas endast till det förvaltningsområde som i förvaltningsplanen för järvbeståndet definieras som norra och östra renskötselområdet, där renskadorna orsakade av järv är störst.