Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

ons 22 mar 2017 08:51:00

Enligt Naturresursinstitutets undersökningar var de fällda järvhonorna unga individer, som inte har fortplantat sig. Med skadebaserade dispenser fälldes tre järvar i Enontekis, två i Enare och en järv vardera i Sodankylä, Savukoski och Salla.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är den största tillåtna bytesmänden för innevarande jaktår åtta järvar. Enligt ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de skador som järven orsakar på renar är störst.

Enligt Naturresursinstitutets utlåtande i slutet av november uppskattades att 220—250 järvar rörde sig i Finland ifjol. Järven har de senaste åren brett ut sig allt mer i de södra delarna av renskötselområdet och järvspår kan numera påträffas även i de sydligaste delarna av Finland.

Mer information:
Sami Tossavainen, viltchef, Finlands viltcentral Lappland
tfn 029 431 2304 sami.tossavainen@riista.fi

Urpo Kainulainen, viltplanerare, Finlands viltcentral Lappland
tfn 029 431 2252 urpo.kainulainen@riista.fi