Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Vinterns första dispenser för järv har beviljats till Kuusamo och Lappland

mån 15 jan 2018 16:12:00

Syftet med de beviljade dispenserna är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Erfarenheter från tidigare år visar att järvarna orsakar mycket skada under vinter- och vårmånaderna, i och med att snöförhållandena är gynnsamma för järven. Mycket begränsade dispenser har beviljats till de livsmiljöer där järvindividerna har konstaterats orsaka särskilt betydande skada. Den selektiva och begränsade fångsten som möjliggjorts verkställer förvaltningsplanen för järvbeståndet.


I jord- och skogsbruksministeriets förordning anges den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2017–2018 vara åtta järvar. Enligt förordningen kan dispens beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de renskador järven orsakat är störst.


Tilläggsuppgifter:
Sami Tossavainen, jaktchef, Finlands viltcentral Lappland
tel. 029 431 2304, epost: sami.tossavainen@riista.fi

Harri Hepo-oja, tf. jaktchef Finlands viltcentral Uleåborg
tel. 029 431 2262, epost: harri-hepo-oja@riista.fi

Urpo Kainulainen, viltplanerare, Finlands viltcentral Lappland Lappi
tel. 029 431 2252, epost: urpo.kainulainen@riista.fi