Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Stamvårdande jakt på lodjur börjar

fre 23 nov 2018 15:30:00

För området söder om renskötselområdet i Finland beviljades totalt 205 dispenser för fångst av lodjur, vilket är 199 dispenser färre än föregående år. Med jakten strävar man till att hålla lodjursstammen stabil, bevara djurens skygghet för människan och minska på skador orsakade av lodjur.

För förverkligandet av stamregleringsmålsättningarna har dispenserna riktats till områden där lodjursbeståndet är tätast samt till flyttningsområden för projektet MetsäpeuraLife och i närheten av renskötselområden. Fångsten ska inriktas på sådana individer, som rör sig i närheten av bebyggelse eller annars förorsakar problem.

Med den kraftiga beskattningen har lodjursstammen minskat under de föregående tre åren. Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning lever det i Finland 1 865–1 990 över ett år gamla lodjur innan jaktperioden börjar.

Fångst av lodjur har varit möjligt från och med den 1 oktober inom renskötselområdet. Finlands viltcentral beviljade en dispens för jakt i stamvårdande syfte på lodjur till renskötselområdet för innevarande jaktperiod.

Jakten på lodjur upphör 28.2.2019 i hela landet.