Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Lodjursbytet minskade något – bytet 387 individer

ons 7 mar 2018 09:20:00

Finlands viltcentral beviljade dispens för jakt på totalt 424 lodjur, av dispenserna beviljades 404 utanför renskötselområdet. Förhållandena under den gångna vintern var relativt goda för lodjursjakt. I synnerhet i slutet av jaktperioden fanns det mycket snö i hela Finland och jaktförhållandena var goda. Dispensernas användningsgrad sjönk något och var 91 procent. I fjol var användningsgraden 95 procent.

Naturresursinstitutet ger en ny uppskattning av Finlands lodjursstam på våren. Grunden till stamuppskattningen är observationerna av stora rovdjur som rovdjurskontaktpersonerna för in i Tassu-systemet. I synnerhet kullobservationerna är viktiga för uppskattningen av stammen. Lodjursobservationer kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på Finlands viltcentrals webbplats under rubriken Sök kontaktuppgifter.

Lodjuret, som finns i hela landet, är Finlands talrikaste stora rovdjur. Utlåtandetiden för den av Finlands viltcentral uppdaterade förvaltningsplanen för lodjursstammen löpte ut den 16 februari 2018. Efter att förvaltningsplanen har fastställts styr den stamförvaltningen av lodjur och ger riktlinjer även för jakten i stamvårdande syfte.