Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Dispenserna för vinterns lodjursjakt kan sökas

tor 30 aug 2018 09:10:00

Avsikten är att dispensbesluten ska fattas senast den 23 oktober, så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden startar.

Dispensansökningen gäller inte renskötselområdet, för vilket dispenserna har sökts redan tidigare i sommar.

Ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förutom den sökandes uppgifter ska i ansökan anges motiveringarna till dispensen. Ansökningsområdet anges tydligt på kartan genom att rita eller genom att beskriva med ord, till exempel att ansökningsområdet är en kommuns eller jaktvårdsförenings område.

Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden. För jakt på lodjur bör dispensområdet vara tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken kan den dispenssökande vara en person eller en registrerad jaktförening, som har utsetts som dispenssökande för området.


Dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast på områden med kraftig lodjursstam, vilka fastställs utgående från Naturresursinstitutets stamuppskattning. Finlands viltcentral rekommenderar att den dispenssökande kontaktar sitt områdes regionkontor innan ansökan lämnas in.