Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Dispenser för lodjur har beviljats

ons 24 okt 2018 14:11:00

För området söder om renskötselområdet i Finland beviljades totalt 205 dispenser för fångst av lodjur. Antalet dispenser minskade med omkring hälften från året innan. Orsaken till minskningen av antalet dispenser är att lodjursbeståndet har minskat de senaste tre åren på grund av den kraftiga beskattningen. Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland före inledningen av jaktsäsongen lever 1 865–1 990 över ett år gamla lodjur.


Vid fördelningen av dispenserna uppmärksammades områden, där beståndet av lodjur är tätast. Särskild uppmärksamhet fästes vid skogsvildrenens flyttningsområden i projektet MetsäpeuraLife samt närheten till renskötselområdet. Inom alla viltcentralens regioner minskade antalet dispenser betydligt förutom i Kust-Österbotten, där har man även de föregående åren beviljat endast några stycken dispenser. Minskningen av dispensantalet var minst på de områden, där stammens storlek har varit stabil.


Inom renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade redan tidigare i höst en dispens i stamvårdande syfte för renskötselområdet.