Att möta en järv eller en lo

När du möter ett stort rovdjur i naturen eller bland bebyggelse, försök använda sunt förnuft. Vanligen löser sig situationen så att rovdjuret flyr för människan. Det är alltid bäst att försöka vara lugn om man möter ett stort rovdjur. Vanligen är det klokast att dra sig undan i den riktning man kommit ifrån. Det är inte bra att skrika eller vända ryggen åt rovdjuret. I Finland känner man inte till ett enda fall där en järv eller en lo skulle ha rivit en människa dödligt eller ens allvarligt.

Åtta järvar fälldes med stöd av skadebaserade dispenser

fre 2 mar 2018 12:28:00

Med skadebaserade dispenser fälldes fem järvar i Lappland, två i norra Österbotten en i Kajanaland. Järvarna fälldes i Sodankylä, Kittilä, Enare, Savukoski, Salla, Kuusamo, Taivalkoski och Suomussalmi

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är den största tillåtna bytesmänden för innevarande jaktår åtta järvar.

Enligt ministeriets förordning kunde dispenser beviljas endast för det järvförvaltningsområde som i förvaltningsplanen omfattar det norra och östra renskötselområdet, där järven orsakar mest skador på renskötseln. Med dispenserna vill man minska på skadorna som järvarna förorsakar renskötseln. Ersättningen för skador som järvarna förorsakar renskötseln är större än det sammanlagda ersättnigen som de övriga stora rovdjuren förorsakar tillsammans.

Enligt Naturresursinstitutets utlåtande i slutet av oktober uppskattades att 220—250 järvar rörde sig i Finland ifjol. Järven har de senaste åren brett ut sig allt mer söder om renskötselområdet och järvspår kan numera påträffas även i de sydligaste delarna av Finland.