Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
feb 16, 2017 16:29

De första dispenserna för järvjakt har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat dispens för att fälla fyra järvar som orsakar särskilt betydande skador på renar.

De skadebaserade dispenserna har beviljats renbeteslagen i Norra Salla, Kemin-Sompio, Hammastunturi och Sallivaara. I varje område har man hittat tiotals renar som dödats av järv, och fynden har rapporterats till de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna. En stor del av de observerade skadorna har inträffat i februari.

Syftet med de beviljade dispenserna är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Snöförhållanden är gynnsamma för järven, och erfarenheter från tidigare år visar att järvarna orsakar många skador under våren. Mycket begränsad dispens har beviljats för de livsmiljöer där järvindividerna har konstaterats orsaka särskilt betydande skada. Den selektiva och begränsade fångst som möjliggjorts överensstämmer med förvaltningsplanen för järvbeståndet.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning anges den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2016–2017 vara åtta järvar. Enligt förordningen kan dispens beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de skador som järven orsakat på renar varit störst.

Mer information:

Sami Tossavainen, Jaktchef, Finlands viltcentral Lappland

tfn 029 431 2304 sami.tossavainen@riista.fi