Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
tammi 15, 2018 16:12

Talven ensimmäiset ahmapoikkeusluvat myönnetty Kuusamoon ja Lappiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat kolmen erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman tappamiseksi. Vahinkoperusteiset poikkeusluvat on myönnetty Kuusamoon Kallioluoman ja Oivangin paliskuntien yhteiselle lupa-alueelle sekä Lappiin Kuivasalmen ja Lapin paliskuntiin.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia erityisen merkittäviä vahinkoja. Ahmalle suotuisien lumiolosuhteiden myötä vahinkoja syntyy aiempien vuosien kokemusten perusteella paljon talvi- ja kevätkuukausien aikana. Erittäin rajoitetut poikkeusluvat myönnettiin todetuille erityisen merkittäviä vahinkoa aiheuttavien ahmayksilöiden elinalueille. Mahdollistettu valikoiva ja rajoitettu pyynti toteuttaa ahmakannan hoitosuunnitelmaa.


Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on suurimmaksi sallituksi saalismääräksi metsästysvuodelle 2017–2018 asetettu kahdeksan ahmaa. Poikkeuslupia voidaan asetuksen mukaisesti myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat.


Lisätietoja:
Sami Tossavainen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Lappi
puh. 029 431 2304, s-posti: sami.tossavainen@riista.fi

Harri Hepo-oja, vs. riistapäällikkö Suomen riistakeskus Oulu
puh. 029 431 2262, s-posti: harri-hepo-oja@riista.fi

Urpo Kainulainen, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus Lappi
puh. 029 431 2252, s-posti: urpo.kainulainen@riista.fi

Recent Facebook activity