Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Luonnonvarakeskus
helmi 05, 2016 12:09

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa on 200–235 sutta

Kuva: Lassi Rautiainen

Luonnonvarakeskuksen (Luken) arvion mukaan Suomessa oli vuoden 2016 helmikuun lopussa 200–235 sutta. Kanta-arviossa on otettu huomioon juuri päättyneen kannanhoidollisen metsästyksen saalis ja tieto muutoin kuolleista susista.

– Kanta-arvio ei ole suoraan verrannollinen vuonna 2015 annettuun arvioon susimäärästä, koska vuonna 2015 arvio annettiin ennen kannanhoidollista metsästystä ja nyt metsästyksen jälkeen. Susikannan koossa tai laumojen määrässä ei kuitenkaan näyttäisi tapahtuneen merkittävää muutosta tarkasteluvuosien välillä, toteaa Luken tutkija Samuli Heikkinen.

Susikannassa arvioidaan olevan 37–39 laumaa ja lisäksi 16 paria. Noin 15 prosenttia kannasta on yksinään liikkuvia susia. Laumoista 26–27 ja pareista 14 liikkuu Suomen rajojen sisäpuolella. Itäisen Suomen kannanhoitoalueella arvioidaan olevan 105–120 sutta, läntisellä kannanhoitoalueella 90–105 ja poronhoitoalueella 5–10. Vuonna 2015 tammikuussa ennen kannanhoidollista metsästystä Luke arvioi susikannan kooksi 220–245 sutta.

Tiedossa oleva susien kuolleisuus on noin neljännes kannasta

Viime syksyn ja alkuvuoden (1.8.2015–29.2.2016 päivitetyt tiedot) aikana 75 sutta on metsästetty tai kuollut muutoin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan on arvioitu, että susikanta kestää vähentymättä 30 prosentin vuotuisen poistuman.

Kannanhoidollisen metsästyksen saalis oli 43 sutta, joista 25 oli uroksia ja 18 naaraita. Yli 2-vuotiaita aikuisia saaliista oli 24. Näistä alfanaaraita oli kahdeksan, lisäksi vahinkoperusteisella luvalla ja poliisin määräyksellä ammuttiin kolme alfanaarasta. Pannoitustietojen perusteella kannanhoidollisen metsästyksen saaliissa oli yksi alfa-uros. Arvio saaliiksi jääneiden todennäköisten alfa-urosten lukumäärästä on mahdollista vasta, kun hammasnäytteisiin perustuvat ikämääritykset valmistuvat loppusyksystä. Suurimman osan muusta tiedossa olevasta kuolleisuudesta muodostivat vahinkoperusteiset luvat (12 sutta, joista 10 poronhoitoalueella), poliisin määräyksestä ammutut (14) sekä liikenne (4).

– Tammikuussa 2015 annetun kanta-arvion jälkeen, 220–245 sutta, susikanta on lisääntynyt kevään 2015 pennuilla ja toisaalta siitä on poistunut muun muassa talven 2015 aikana kannanhoidollisessa metsästyksessä metsästetyt 17 sutta. Nyt tiedossa oleva susien kuolleisuus, 75 sutta, kohdistuu tähän syksyllä 2015 olleeseen susikantaan. Kuolleisuuden perusteella voidaan siten arvioida, että syksyllä 2015 susia oli vähintään 275–310, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

DNA-näytekeräys tarkentaa susitietoa

Kannanarvioinnin tukemiseksi Luke on yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa aloittanut DNA-näytekeräyksen. Keräys käynnistettiin viime syksynä kahdeksan susireviirin alueella. Näytteistä voidaan tunnistaa susi, koira ja koirasusi. Tähän mennessä on analysoitu 239 ulostenäytettä, joista tunnistettiin 49 eri sutta ja kolme koiraa. Koirasusia ei ollut näytteissä. Keräys jatkuu tänä syksynä myöhemmin sovittavien reviirien alueilla. DNA-analyysit tuottaa Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus.

Lisätietoja Luonnonvarakeskuksesta (Luke):

Samuli Heikkinen
Tutkija
puh. 0295327873
samuli.heikkinen@luke.fi

Ilpo Kojola
Tutkimusprofessori
puh. 0295327411
ilpo.kojola@luke.fi

Recent Facebook activity