Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
Suomen riistakeskus
loka 24, 2016 08:38

Kannanhoidollisia ilveslupia viime vuotta vähemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 404 ilveksen pyytämiseen. Poikkeusluvat myönnetään kahdelle osa-alueelle: läntiselle ja itäiselle. Molemmilla osa-alueilla voi metsästää 202 ilvestä. Viime vuonna Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 497 ilveksen pyyntiin poronhoitoalueen ulkopuolelle.

Poikkeuslupamäärä pieneni edellisvuodesta ja lupien kohdentamisessa on painotettu alueita, joilla ilveskanta on tihein tai runsastunut. Lupamäärä kasvoi edellisvuodesta vain Keski-Suomen alueella.

Maa- ja metsätalousministeriö nosti itäisen osa-alueen kiintiötä kymmenellä yksilöllä lausuntokierroksen jälkeen. Suuremmalla kiintiöllä pyritään suojelemaan Kainuun metsäpeurakantaa. Lupien kohdentaminen Kainuun peura-alueella voi vähentää myös poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää sekä sitä kautta poronhoitoalueella aiheutuvia porovahinkoja.

Kokonaisuudessaan ilveskannan kasvu on taittunut ja kanta on pienentynyt edellisvuodesta. Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa elää 2 490–2 560 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

Ilvesten kannahoidolliset poikkeusluvat alueittain

Recent Facebook activity