Ajankohtaista

< Edellinen Seuraava >
loka 23, 2017 14:43

Ilvesten pyyntiin myönnettiin 404 poikkeuslupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen pidempiaikainen tavoite on ilveskannan kasvun taittaminen ja kannan tasaisempi jakautuminen.

Tiedote. Julkaistu: 23.10.2017, 14:00

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen pidempiaikainen tavoite on ilveskannan kasvun taittaminen ja kannan tasaisempi jakautuminen.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 404 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä on sama kuin edellisvuonna. Lupien kohdentamisessa on painotettu alueita, joilla ilveskanta on tihein ja kanta-arvio kasvanut. Tällä perusteella lupamäärä kasvoi Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla.

Erityishuomion lupien kohdentamisessa saivat metsäpeurojen vasonta-alueet sekä MetsäpeuraLife -hankkeen siirtoalue. Metsästyksen suuntaamisen Kainuun peura-alueelle odotetaan myös vähentävän poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää ja porovahinkoja.

Kokonaisuudessaan ilveskannan kasvu on taittunut ja kanta pieneni edellisvuodesta. Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

Lisätietoja:
Sauli Härkönen, Julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus
p. 029 431 2104

Katso alueiden riistapäällikköjen yhteystiedot!

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Liitteet
• 2017-10-23_Ilvesten kannanhoidolliset poikkeusluvat alueittain.pdf

Recent Facebook activity